Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Péče o umírajícího, Domácí hospicová péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Lipenská 1972/10
  370 01 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí zdravotní péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Odlehčovací služba, Duševní onemocnění, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Dobrovodská 105/32
  370 06 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  Českobudějovicko, okolí s dojezdovou vzdáleností přibližně do 25 km

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Husova 274
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Borovany a okolí

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531