Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Duševní onemocnění, Péče o umírajícího, Domácí hospicová péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Lipenská 1972/10
  370 01 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací služba, Duševní onemocnění, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Dobrovodská 105/32
  370 06 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  Českobudějovicko, okolí s dojezdovou vzdáleností přibližně do 25 km

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531