Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Domov pro seniory, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Chvalkov 41, Čížkrajice
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Jihočeský kraj

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Péče o nesoběstačnou osobu, Domy s pečovatelskou službou, Stravování,

 • Územní dostupnost:
  Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady, Jílovice

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování, Doprovod, asistence,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Osobní asistence, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Osoby se zdravotním postižením, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Žižkovo nám. 149
  373 12 Borovany
 • Územní dostupnost:
  Borovany, Ledenice, Jílovice, Olešnice, Trhové Sviny a okolí

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Osoby se zdravotním postižením, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Petra z Lindy 147
  373 12 Borovany
 • Územní dostupnost:
  Borovany, Čížkrajice, Dvorec, Hluboká u Borovan, Chvalkov, Jílovice, Ledenice, Lhota, Radostice, Slavče, Strážkovice, Trhové Sviny, Trocnov, Vrcov

Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Osoby se zdravotním postižením, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Území ORP Trhové Sviny

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531