Vytisknout

Adiktologická poradna (PREVENT 99)


Osoby v nepříznivé životní situaci, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Odborné sociální poradenství,

Popis:

Adiktologická poradna v Č. Budějovicích poskytuje bezplatné služby pro ty, kteří se dostali do obtíží spojených se závislostním chováním a jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc. Jsou zde nabízeny následující služby: ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie, odborné sociální poradenství, zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a sociálních), testování HIV a virových hepatitid, krizová intervence, pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu, těhotenské testy pro uživatelky drog, podpůrná skupina pro abstinující klienty, rodičovská skupina.

Cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; od 10 let

Provozní doba:

Po-Čt: 9.00-17.00, Pá: 9.00-15.00
(Út, Čt, Pá – pouze pro objednané klienty)
skupiny pro abstinující klienty: sudé úterky 17.00-18.30
skupiny pro rodiče: 1x měsíčně ve středu 17.00-18.30