Vytisknout

Bezplatná poradna mezi paragrafy (ICOS Český Krumlov)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání, Odborné sociální poradenství,

Popis:

Bezplatná poradna mezi paragrafy poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství převážně v těchto oblastech: občanské právo – např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika; finanční, dluhová a rozpočtová problematika – např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“; pracovní právo – např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, nárok na dovolenou; rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory; správní právo – nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.; sociální systém – jaké existují dávky pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce; lidská práva.

Kontaktní adresy:

Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny
Hradební 244, 373 33 Nové Hrady (bývalé jesle)

Cílová skupina:

osoby v nepříznivé sociální situaci, senioři, osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, oběti domácího násilí, etnické menšiny a další; bez omezení věku

Provozní doba:

Trhové Sviny: Po a St, 8.00 – 12.00 (pro neobjednané klienty) a 12.30 – 16.30 (pouze pro objednané klienty). Kromě 3. středy a 3. pondělí v měsíci, kdy funguje poradna v N. Hradech.

Nové Hrady: vždy pouze 3. pondělí a 3. středa v měsíci: 8.00 – 12.00 (pro neobjednané klienty) a 12.30 – 16.30 (pouze pro objednané klienty).