Vytisknout

Centrum denních služeb (Nazaret- středisko Husitské diakonie)

Registrovaná sociální služba


Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Péče o nesoběstačnou osobu, Centrum denních služeb,

Popis:

Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti. Cílem Centra denních služeb je, aby si většina klientů udržela/zvýšila sebepéči, příp. měla zajištěnu nezbytnou míru péče o vlastní osobu (hygiena, stravování), zvyšovala svou soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech běžného života a dosáhla tak svého osobního maxima, rozvíjela své dovednosti (potřebné pro běžný život) i osobnost, trávila smysluplně a aktivně svůj čas, nebyla sociálně izolována, byla zapojena do kolektivu Nazaretu, uměla v něm vhodně komunikovat a vycházet s ostatními a tím snižovala sociální izolovanost v běžném životě a osvojila si základní sociální návyky (chodit včas, dodržovat hygienické návyky atd.).

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním od 18 do 64 let

Provozní doba:

Po-Pá: 8.00-14.00