Vytisknout

Centrum denních služeb (Nazaret- středisko Husitské diakonie)

Registrovaná sociální služba


Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Centrum denních služeb,

Popis:

Centrum denních služeb Nazaret je určeno pro osoby se zdravotním postižením primárně z ORP Trhové Sviny, při volné kapacitě i z okolních obcí. Posláním služby je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli, s podporou jejich soběstačnosti a zajištěním potřeb. Poskytujeme uživatelům pomoc při hygieně a stravování, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Uživatelům fakultativně nabízíme doprovod či dopravu z bydliště do Nazaretu (pouze při volné personální kapacitě).

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním od 18 do 80 let

Provozní doba:

Po-Pá: 8.00-14.00