Vytisknout

Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny


Popis:

Prostory komunitního centra jsou určeny především pro realizaci aktivit přímé komunitní sociální práce, vzdělávacích a kulturních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci osob, které jsou sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby zdravotně postižené. Komunitní centrum může využít kdokoliv, bez rozdílu věku. Probíhají zde socializační aktivity, vzdělávací koordinované aktivity jak pro mládež, tak pro seniory, integrační a tvůrčí aktivity pro všechny věkové generace. CKA se snaží nabízet osobám smysluplné využívání volného času u aktivity vzdělávacích, integračních a tvůrčích. Jsou zde pro ně připravené i osvětové, preventivní a informační programy na podporu zdravého životního stylu.

Cílová skupina:

senioři, osoby v nepříznivé sociální situaci, rodiny, děti, mládež

pro všechny věkové kategorie

Provozní doba:

Po-Pá