Vytisknout

Domácí zdravotní péče (Ledax, o.p.s.)


Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí zdravotní péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

Popis:

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči, a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí. Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře či lékaře specialisty a je plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou (VZP, ZPMVCR). Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Jsou prováděny např. výkony: odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři, měření fyziologických funkcí – krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem, aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře, péče o klienty s katetry PICC/ Midline, péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika, převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně, ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie – PEG…), klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů, aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.

 

 

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, osoby s akutním či chronickým onemocněním; od 40 let

Provozní doba:

Po-Pá: 7.30-15.30