Vytisknout

Domov pro seniory Horní Stropnice (Dobrá Voda)

Registrovaná sociální služba


Problémy ve stáří, Senioři, Domov pro seniory, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

Popis:

Domov pro seniory poskytuje celodenní péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Cílová skupina:

senioři a osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním; od 60 let věku

Provozní doba:

nepřetržitě