Vytisknout

Domy s pečovatelskou službou


Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Domy s pečovatelskou službou, Stravování,

  • Územní dostupnost:
    Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady, Jílovice

Popis:

Domy s pečovatelskou službou (DPS) poskytují bydlení určené především pro seniory či zdravotně postižené dospělé. Jde zejména o občany žijící osaměle, uživatele pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých situací potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Získání bytu a bydlení v DPS má individuální pravidla dle každého jednotlivého zařízení. V DPS je zpravidla pro bydlící zajištěna pečovatelská služba poskytovateli v regionu.

Trhové Sviny
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny
tel.: 386 301 411 (město)
e-mail: posta@tsviny.cz (město)
www.tsviny.cz

Borovany
Třeboňská 6, 373 12 Borovany
tel.: 387 001 345 (město)
e-mail: sekretariat@borovany-cb.cz (město)
www.borovany-cb.cz

Nové Hrady
Zahradní Čtvrť 339, 373 33 Nové Hrady
tel.: 386 362 117 (město)
e-mail: e-podatelna@novehrady.cz (město)
www.novehrady.cz

Jílovice
Jílovice 107, 373 32 Borovany
tel.: 386 325 110 (obec)
e-mail: oujilovice@seznam.cz (obec)
www.obecjilovice.cz

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři

Provozní doba:

podle jednotlivých poskytovatelů