Vytisknout

Nízkoprahový klub Archa (Domeček)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodiny, Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Násilí, šikana, ohrožení, Volnočasové aktivity, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

Popis:

Nízkoprahový klub Archa je zařízení pro děti a mládež, které nabízí prostor pro smysluplné trávení volného času (stolní hry, hudební produkce, doučování apod.). Současně jsou dětem a mládeži k dispozici následující služby: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina:

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy od 12 do 20 let

Provozní doba:

Po-St: 15.00-18.00, Čt-Pá: 15.00-19.00