Vytisknout

Osobní asistence (Ledax)

Registrovaná sociální služba


Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Osobní asistence, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

Popis:

Osobní asistence je služba, která je poskytována v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. Součástí služby je i základní sociální poradenství. Osobní asistence může být poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Osobní asistenti klientům pomáhají nejen fyzicky, ale také pomáhají zvládat mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci, s uživateli procvičují paměť, asistují na procházkách, kulturních akcích a tím umožňují člověku žít doma ve vlastní domácnosti životem blízkým běžnému standardu.

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním,  od 7 let

Provozní doba:

nepřetržitě