Vytisknout

Pečovatelská služba (Ledax)

Registrovaná sociální služba


Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

Popis:

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci
pečovatelské služby je poskytováno také základní sociální poradenství. Služba zahrnuje např. pomoc při osobní hygieně (koupání, omývání na lůžku), pomoc při zajištění chodu domácnosti (poklizení, praní a žehlení), nákupy, pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů), doprovod k lékaři, na instituce, úřady, aktivizační služby atd.

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením či znevýhodnění od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo postižení. Rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Provozní doba:

Po-Pá: 6.30-18.00, So-Ne: 7.00-13.00