Vytisknout

Průvodcovské a předčitatelské služby (Česká maltézská pomoc)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Doprovod, asistence, Průvodcovské a předčitatelské služby,

Popis:

Cílem služby je podporovat rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Obsahem je doprovození dětí, mládeže a ostatních osob s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích formou svozu z okolních měst a obcí (zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím). Tato činnost probíhá pravidelně od pondělí do pátku po dobu školního roku na základě individuálního plánu uživatele a podle časového harmonogramu – ranní svoz od 6.00 do 9.00 hodin, pro odpolední svoz od 13.00 do 16.00 hodin. Na území ORP T. Sviny je provozována trasa B (Trhové Sviny, Borovany, Strážkovice, České Budějovice). Poskytovatelem je zajišťována rovněž zdravotnická a humanitární pomoc a psychosociální pomoc.

Cílová skupina:

senioři a osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním; bez omezení věku

Provozní doba:

dle domluvy