Vytisknout

Regionální humanitární středisko (Domeček-středisko Husitské diakonie)


Osoby v nepříznivé životní situaci, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Stravování, Regionální humanitární středisko,

Popis:

Cílem je reagovat na aktuální potřeby regionu a nabídnout materiální pomoc potřebným – zejména rodinám s dětmi. Činnost humanitárního střediska je úzce provázána s činností Odboru sociálních věcí, čímž je zajištěno, že pomoc je směřována efektivně k opravdu potřebným lidem. Součástí humanitárního střediska jsou: sociální šatník, materiální pomoc (lůžkoviny, nádobí, další) a potravinový fond (trvanlivé potraviny). Výdej zboží je zdarma a není nárokový. Zboží je vydáno na základě potvrzení vystaveného sociálními pracovníky (městský úřad – Odbor sociálních věcí či Domeček). O množství a kvalitě vydaného zboží rozhoduje pověřený pracovník Domečku.

osoby v nepříznivé sociální situaci