Vytisknout

Rodinné centrum Trhováček (Trhováček Trhové Sviny)


Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Rada, informace, Volnočasové aktivity, Rodinné centrum,

Popis:

Hlavním posláním centra je vytvořit v Trhových Svinech prostor k setkávání rodin, snižovat izolovanost rodičů s dětmi a vytvářet pro ně smysluplný program. Děti se díky setkávání s vrstevníky mohou nenásilnou formou rozvíjet a socializovat. Aktivity Rodinného centra Trhováček jsou určeny dětem různých věkových kategorií, ale své si zde najdou i jejich rodiče či prarodiče. Kromě pravidelných kroužků pro děti a dospělé centrum organizuje i různé jednorázové kurzy či odpolední a sobotní akce pro širokou veřejnost. O chod Rodinného centra Trhováček se starají dobrovolníci – zejména maminky na mateřské či rodičovské dovolené a jejich rodinní příslušníci.

Cílová skupina:

děti a mládež, rodiče, rodiny

Provozní doba:

Po-Pá – dle akcí a kurzů v centru (viz www.trhovacek.cz)