Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí zdravotní péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Domov pro seniory, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Chvalkov 41, Čížkrajice
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Jihočeský kraj

Problémy ve stáří, Senioři, Domov pro seniory, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Dobrá Voda 54, Horní Stropnice
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Jihočeský kraj

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Domy s pečovatelskou službou, Stravování,

 • Územní dostupnost:
  Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady, Jílovice

Děti, mládež, rodiny, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Volnočasové aktivity, Komunitní centrum,

 • Hradební 244
  373 33 Nové Hrady
 • Územní dostupnost:
  Nové Hrady

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531