Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Péče o nesoběstačnou osobu, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Úřady a instituce,

 • Žižkovo nám. 32
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP T. Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Odlehčovací služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování, Doprovod, asistence,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Odlehčovací služba, Duševní onemocnění, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Dobrovodská 105/32
  370 06 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  Českobudějovicko

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Osobní asistence, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Žižkovo nám. 149
  373 12 Borovany
 • Územní dostupnost:
  Borovany, Ledenice, Jílovice, Olešnice, Trhové Sviny a okolí

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Husova 274
  37401 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Borovany, Čížkrajice, Dvorec, Hluboká u Borovan, Chvalkov, Jílovice, Ledenice, Lhota, Radostice, Slavče, Strážkovice, Trhové Sviny, Trocnov, Vrcov

Senioři, Problémy ve stáří, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Pečovatelská služba, Péče o domácnost, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Území ORP Trhové Sviny

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531