Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Problémy ve stáří, Senioři, Školka pro seniory, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Petra z Lindy 147
  373 12 Borovany
 • Územní dostupnost:
  Borovany a okolí

Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

 • Jírovcova 1339/43
  370 01 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  Jihočeský kraj

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531