Informace o realizátorovi

Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová vznikla v roce 2004 a je součástí DfK Group a.s.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 94. Společnost je taktéž registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeského kraje k 30. 6. 2004. Právní forma organizace je obecně prospěšná společnost.

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a organizacemi státní správy i samosprávy.

Své aktivity zaměřuje především na tyto cílové skupiny:

  • neziskové organizace;
  • poskytovatele a zadavatele sociálních služeb;
  • zaměstnavatele a jejich zaměstnance;
  • podnikatelské subjekty;
  • nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby;
  • osoby se zdravotním znevýhodněním;
  • osoby v sociální nouzi a životní krizi;
  • generaci 50+.