Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Osoby v nepříznivé životní situaci, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Odborné sociální poradenství,

 • Fr. Ondříčka 1088/2
  370 11 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  České Budějovice a okolí

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Problémy v rodině, Osoby v nepříznivé životní situaci, Problémy dětí a mládeže, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání, Odborné sociální poradenství,

 • Nábřeží Svat. Čecha 664
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Péče o nesoběstačnou osobu, Centrum denních služeb,

 • Žižkovo nám. 1
  373 12 Borovany
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí hospicová péče, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Dobrovodská 105/32
  370 06 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí hospicová péče, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí zdravotní péče, Péče o nesoběstačnou osobu,

 • Nábřeží Svat. Čecha 1055
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Domov pro seniory, Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Péče o nesoběstačnou osobu, Stravování,

 • Chvalkov 41, Čížkrajice
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Jihočeský kraj

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531