Vytisknout

Domácí hospicová péče (Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice)


Problémy ve stáří, Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Zdravotní znevýhodnění, Duševní onemocnění, Domácí hospicová péče, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

Popis:

Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je, aby těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Služba pomáhá nevyléčitelně nemocným, kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní. Služba poskytuje komplexní odbornou zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči včetně zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku atd.). Přáním Domácího hospice je, aby nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři

Provozní doba:

nepřetržitě