Vytisknout

Domácí hospicová péče (Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.)


Popis:

Domácí hospicová péče je komplexní zdravotně sociální péče o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran a jiných příznaků onemocnění. Domácí hospicová péče zahrnuje i péči o rodinu a blízké pacienta. Péči poskytuje multidisciplinární tým složený ze zdravotních sester a lékařů, kteří jsou pacientovi k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu.  Dalšími členy týmu jsou sociální pracovnice, psycholog, kaplan, poradce pro pozůstalé. Péče je poskytována na žádost klienta, pečující rodiny, na doporučení praktického či ošetřujícího lékaře. Cílem domácího hospice je, aby člověk v závěru svého života mohl důstojně umírat ve svém domově v blízkosti svých blízkých.

 

Cílová skupina:

klienti s terminálním onemocněním s ukončenou kauzální léčbou, bez věkového omezení

Provozní doba:

nepřetržitě