Vytisknout

Domácí hospicová péče (Ledax)


Senioři, Problémy ve stáří, Zdravotní znevýhodnění, Osoby se zdravotním postižením, Duševní onemocnění, Domácí hospicová péče, Péče o umírajícího, Péče o nesoběstačnou osobu,

Popis:

Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domácím prostředí klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient. Vedle zdravotní je poskytována i sociální, psychologická a duchovní péče. Péči zajišťují zdravotní sestry, sociální pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost.

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním;

bez věkového vymezení

Provozní doba:

nepřetržitě