Vytisknout

Podpora pěstounských rodin (Domeček-středisko Husitské diakonie)


Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Doprovod, asistence, Podpora pěstounských rodin,

Popis:

Cílem služby je podpora, pomoc a doprovázení pěstounských rodin. Jejím smyslem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a posílení rodiny jako celku prostřednictvím pravidelných i mimořádných setkávání a rozhovorů, předáváním informací, povzbuzováním, pomocí, poradenstvím, vzděláváním. Služba je vykonávána na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Služba nabízí pečujícím osobám (pěstounům) podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při spolupráci.

 

 

Cílová skupina:

děti a mládež, rodiče, rodiny

Provozní doba:

dle individuální domluvy