Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Osoby v nepříznivé životní situaci, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Odborné sociální poradenství,

 • Fr. Ondříčka 1088/2
  370 11 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  České Budějovice a okolí

Osoby v nepříznivé životní situaci, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Terénní program,

 • Nová 2026/14
  370 01 České Budějovice
 • Územní dostupnost:
  Trhové Sviny, Nové Hrady a okolí

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531