Katalog sociálních služeb na Trhosvinensku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Ztráta zaměstnání, Odborné sociální poradenství,

 • Nábřeží Svat. Čecha 664
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny

Děti, mládež, rodiny, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Volnočasové aktivity, Komunitní centrum,

 • Hradební 244
  373 33 Nové Hrady
 • Územní dostupnost:
  Nové Hrady

Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Péče o nesoběstačnou osobu, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Úřady a instituce,

 • Žižkovo nám. 32
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP T. Sviny

Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Doprovod, asistence, Podpora pěstounských rodin,

 • Branka 588
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  ORP Trhové Sviny a České Budějovice

Děti, mládež, rodiny, Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Podpora rodin s dětmi,

 • Branka 588
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Trhové Sviny a okolí

Osoby v nepříznivé životní situaci, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Sociální šatník,

 • Žižkovo náměstí 29
  374 01 Trhové Sviny
 • Územní dostupnost:
  Trhové Sviny, Borovany

Katalog vznikl v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 - 2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531